infrastruktura i środowisko
ŻWIK
kropla
UE fundusz spójności
jednostak

Cele

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego Projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizacę i monitorowanie realizacji Projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno - organizacyjnej.

 

W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Fundusz Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni

Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

  • Jednostka Realizująca Projekt (JRP)

drukuj tekst
strony internetowe Warszawa