infrastruktura i środowisko
ŻWIK
kropla
UE fundusz spójności
aktualnosci
« Wróć do listy aktualności

Wywiad z Mirosławem Biały - Prezesem ŻWiK Sp. z o.o.

1. Czy Pana zdaniem projekt kompleksowej budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań” jest potrzebny w naszym regionie?

Tematyka związana z odprowadzaniem i zagospodarowaniem ścieków jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, ponieważ jest to dbałość o czyste powietrze, czyste gleby oraz środowisko. Każdy z nas chce mieć wokół siebie porządek. W dzisiejszych czasach do szamba trafiają detergenty, chemikalia, które są bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego, jak i również dla nas samych. Dlatego bardzo ważne jest to, by ścieki były odbierane i odprowadzane do oczyszczalni ścieków. Nie każdy zadaje sobie sprawę z faktu, że te wszystkie zanieczyszczenia trafiają do wód gruntowych i pewnym okresie czasowym zatruwają wodę w studniach przez co mogą długotrwale pozbawić możliwość pozyskania wody pitnej z ujęć wody. Niejednokrotnie na terenie kraju dochodziło do takiego skażenia wody bakterią coli. Mamy świadomość tego, że nie wszyscy mają szczelne szamba lub wypompowują ścieki bezpośrednio do gruntu i jest to głównie powodowane oszczędnościami finansowymi tych mieszkańców, ale czy taka oszczędność jest korzystna?  Jedno jest pewne, że ci mieszkańcy którzy solidnie wykonują postanowienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zyskają finansowo  na odprowadzaniu ścieków o koszty pompowania i transportu do oczyszczalni. Należy nadmienić, że byłoby grzechem zaniedbania nieskorzystanie z 50-cio procentowego dofinansowania tej inwestycji. Samodzielnie z własnych środków inwestycyjnych nie bylibyśmy w stanie wykonać tego zadania.

2. Czy mieszkańcy zwracają się bezpośrednio  do Pana w sprawie prowadzonej inwestycji? Czy są zadowoleni i otwarci na tego typu działania, czy rozumieją sens tych działań?

Wszelkie problemy zgłaszane są i rozwiązywane przez uczestników procesu inwestycyjnego. Trudne przypadki trafiają również do mnie. Mieszkańcy w zdecydowanej większości rozumieją potrzebę tych działań. Większość mieszkańców chce mieć kanalizację i postrzegają ją jako coś pozytywnego, są również przypadki gdzie dochodzi do wymiany zdań, lecz w większości przypadków problemy zostają rozwiązane w pozytywny sposób. Główne zgłaszane problemy to przebieg sieci na gruntach właścicieli, lokalizacje studzienek, odtworzenie terenu itp. Najcięższe do rozwiązania są problemy typowo ludzkie powodowane długoletnimi konfliktami pomiędzy rodziną bądź sąsiadami a wyrażają się z blokowaniem pewnych czynności wykonawcy. Jedno mnie tylko martwi, że część ludzi postrzega spółkę i realizowaną inwestycję w kategoriach biznesowych. Dlatego chciałem podkreślić, że nasza działalność jest wykonywaniem obowiązków własnych gmin a taryfikowanie cen usług wynika tylko i wyłącznie na podstawie zrównoważenia kosztów danej usługi.

3. Czy dla osoby prywatnej bardziej opłacalne jest podłączenie się do sieci czy posiadanie np. własnej oczyszczalni przydomowej?

Posiadanie własnej oczyszczalni ścieków nie jest do końca optymalnym rozwiązaniem. Zamontowanie takiej oczyszczalni jest również kosztowne i wymaga odpowiednich warunków gruntowych aby mogła być wybudowana czyli grunt przepuszczalny (piaski i żwiry) oraz woda gruntowa minimum 1,5 m poniżej ułożonego drenażu. W innym wypadku trzeba zainwestować większe pieniądze na budowę złoża filtracyjnego lub oczyszczalnię biologiczną z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do cieków wodnych. Średnia żywotność (drożność) drenażu wynosi ok. 5-10 lat  eksploatacji po czym należy go ułożyć w innym miejscu. Jest to prawnie dopuszczony półśrodek gdyż taki sposób odprowadzenia ścieków dalej degraduje środowisko, praktycznie pozwala na wyłapanie tylko zawiesiny, zanieczyszczenia biologiczne przedostają się do wód.

W przypadku możliwości podłączenia do kanalizacji istnieje ustawowy zakaz budowy oczyszczalni przydomowych.

Moim zdaniem sieć kanalizacyjna jest optymalnym rozwiązaniem, służy długie lata a jej utrzymanie leży w obowiązku odbiorcy ścieków. Właściciel posesji ponosi tylko koszt przyłączenia do sieci i utrzymuje drożność tego przyłącza.

4. Czy widzi Pan jakieś zagrożenia w realizacji inwestycji na obecnym etapie (opóźnienia, problemy z płynnością finansową , itp.)?

Wystarczy dziś wyjrzeć przez okno jakie panują warunki atmosferyczne: dużo śniegu, duży mróz. Następstwem takiej pogody będzie odwilż, dużo wody, która może powodować zakłócenie harmonogramu prac. Na chwilę obecną występują utrudnienia w budowie sieci kanalizacyjnej, nie ma możliwości odtwarzania nawierzchni asfaltowej, są to sprawy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a mogą wpłynąć na ostateczny termin zakończenia. Budowa kanalizacji w miejscowości Bożnów będzie przedłużona i jest to związane z przeprojektowaniem niektórych odcinków sieci i lokalizacji przepompowni. Finansowanie jest zabezpieczone i z tego tytułu  nie widzę zagrożenia.

strony internetowe Warszawa