infrastruktura i środowisko
ŻWIK
kropla
UE fundusz spójności
aktualnosci
« Wróć do listy aktualności

Umowa podpisana

 

Ze strony Beneficjenta umowę podpisał Mirosław Biały - Prezes Zarządu, ze strony Funduszu - Prezes Zarządu - Alicja Makarska orza Z-ca Prezesa Zarządu Michał Stosik

Całkowity koszt brutto zadania wynoszi 34.336.892,05 zł, a wysokość pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze - 12.000.000 zł. Dofinansowane zadanie jest częścią zadania pt. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań", które uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

Pożyczka zostanie przeznaczona na pokrycie wkładu własnego pożyczkobiorcy w kosztach kwalifikowanych zadania, które realizowane będzie w siedmiu etapach. Wykonana będzie kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna o łącznej długości: 71.856 m oraz 37 przepompowni ścieków i lokalnych punktów tłocznych. Dzięki temu nastapi przyrost liczby mieszkańców podłączonych do nowo wybudowanej sieci w miejscowościach: osiedle Moczyń i osiedle Kolonia Laski w Żaganiu, w m. Stary Żagań, w m. Pożarów, w m. Miodnica, w m. Dzietrzychowice oraz w m. Bożnów z przyłączeniem m. Tomaszowo w wartości nie mniejszej niż 6398 Mk. Nastąpi także zmniejszenie stopnia uwodnienia wytwarzanych osadów ściekowych o 42% (z obecnego poziomu 82% do 40%).

strony internetowe Warszawa