infrastruktura i środowisko
ŻWIK
kropla
UE fundusz spójności
aktualnosci
« Wróć do listy aktualności

Dofinansowanie podłączeń do zbiorczej kanalizacji

Zarząd ŻWiK Sp. z o.o. podjął działania zmierzające do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w ramach priorytetowego programu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOFINANSOWANIE:

 • Szacunkowy koszt budowy 1 mb przyłącza będzie oscylował w granicach 150 zł - 250 zł – w zależności od warunków odtworzenia gruntu.
 • Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w wysokości do 90% kosztów poniesionych na realizację przyłączenia do kanalizacji sanitarnej w tym:
  a) 45 % bezzwrotnej dotacji,
   oraz
   b) 45 % preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie tylko 3,5 % w skali roku).
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU:
 • Podpisanie wstępnej deklaracji (do 20 grudnia 2011 roku),
 • Podpisanie umowy cywilno - prawnej na budowę przyłącza (po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy zadania)
 • Podpisanie umowy na odbiór ścieków i dostarczenie wody (po podłączeniu budynku do sieci)
 • Zapewnienie wkładu własnego ( 55 % kosztów budowy przyłącza z uwzględnieniem dwóch wariantów:
    1) Wpłata 10 % kosztów budowy przyłącza po podpisaniu umowy cywilno - prawnej na budowę przyłącza (po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy zadania) oraz pozostałe 45 % płatne w 4 ratach w ciągu 2 lat od momentu podpisania umowy (pożyczka oprocentowana 3,5 % w skali roku).
   2) Jednorazowa wpłata 55 % kosztów budowy przyłącza po podpisaniu umowy cywilno - prawnej na budowę przyłącza (po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy zadania).

UWAGA:

WARUNKIEM FINANSOWANIA PODŁĄCZEŃ JEST ZEBRANIE ODPOWIEDNIEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ I OTRZYMANIE PRZEZ ŻWiK SP. Z O.O. DOFINANSOWANIA Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ!


Do pobrania:

 1. Deklaracja udziału w dofinansowaniu przez NFOSiGW budowy przyłącza kanalizacyjnego na posesji - pobierz
 2. Oświadczenie wyrażenia zgody na zaprojektowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na posesji - pobierz

strony internetowe Warszawa